Būvniecības dokumentācijas noformēšana

Lai būvniecības process tiktu novests līdz galam ir jābūt pilnai dokumentācijai par Jūsu būvniecību, lai to varētu nodot ekspluatācijā un ierakstīt būvi zemesgrāmatā. Mēs varam veikt pilnu projekta legalizāciju Jūsu mājai, vasarnīcai, saimniecības ēkai, nelegālajai pārbūvei, inženierbūvei un tmldz. Dokumentācija tiek īstenota elektroniski.

Mūsu konsultāciju pakalpojumi ietver:

  1. Iepazīšanās ar lietu, esošajiem dokumentiem un faktisko situāciju dabā (projekta dokumentācija, būvatļauja, inventarizācijas lieta, sarakste ar būvvaldi vai citu iestādi, kas iesaistīta būvprocesā, fotofiksācija);
  2. Informējam par nodošanas ekspluatācijā kārtību (efektīvākie, lētākie un ātrākie risinājumi);
  3. Slēdziens par Jūsu īpašuma atbilstību normatīviem;
  4. Visu nepieciešamo aktu, iesniegumu, apliecinājumu, citu veidlapu aizpildīšana;
  5. Projekta izmaiņu (atkāpju no projekta) risinājumi;
  6. Ēkas legalizācijas risinājumi (arī mājas bez projekta), patvaļīgu būvju projektēšana;
  7. Citi risinājumi Jūsu specifiskajai būvniecībai;
  8. Koordinējam speciālistu darbus un atzinumus: sertificēts elektriķis, skursteņslauķis, energoaudits, ģeologs, topogrāfs, mērnieks, būvprojektētājs, citi būvniecībā iesaistītie būvspeciālisti;
  9. Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) vadība Jūsu būvniecības iecerei.

Piesakies konsultācijai

Aizpildiet formu un mēs ar jums sazināsimies.

Jautājumi?

Aizpildiet formu un mēs ar jums sazināsimies.